Så fungerar service och kalibrering av pipetter

I vårt lab i Täby sker kalibrering av alla typer av enkanalspipetter inklusive ackrediterad kalibrering. För flerkanalspipetter används Pipette Doctor i Finland. I Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö/Lund hämtas och lämnas pipetterna hos kund. För er med verksamhet i övriga Sverige, vänligen kontakta oss.


Pipetter som skickas eller hämtas upp för kalibrering och/eller service ska rengöras och dekontamineras av kunden (avtorkas med 70% etanol) och ett påskrivet dekontamineringsintyg ska medfölja. Se dekontamineringsintyg uppe till höger på sidan eller klicka här - Decontamination form.

I multikanalspipetter testas samtliga kanaler. Servicerapport och kalibreringscertifikat medföljer pipetten vid återlämnandet. Kalibrering utförs med Sartorius originalspetsar. I de fall andra spetsar önskas ska dessa medfölja pipetten när den hämtas från kund. 5 spetsar/enkanalspipett, 40 spetsar/multikanalspipett. Om det underlättar kan vi ta emot hela spetsaskar som skickas tillbaka med servade pipetter.

Vid service där reservdelar behöver bytas kontaktas kunden för kostnadsförslag innan byte sker om kostnaden för reservdel överstiger 450:-/pipett. Reservdelar som understiger 450:- /pipett byts ut utan förfrågan och faktureras tillsammans med vald kalibrering. Meddela oss om ni har andra önskemål.

Underhåll och kalibrering erbjuds i olika nivåer och prisklasser (se broschyr uppe till höger på sidan). Det vanligaste valet är ”Underhåll & kalibrering (5.2)” vilket betyder att pipetten rengörs och fettas in före kalibrering.