Elektroniska pipetter

Elektroniska Picus hjälper till att minimera fel och variabler som lätt introduceras vid manuell pipettering. Under hösten 2023 introducerades Picus 2 som kombinerar fördelarna från Picus version 1 och Picus Nxt. För att enkelt skapa arbetsflöden för provpreparering och för pipettinställningar kan pipetten kopplas upp mot appen ”Sartorius pipetting”.