Elektroniska pipetter

Elektroniska Picus hjälper till att minimera fel och variabler som lätt introduceras vid manuell pipettering. Välj varianten Picus Nxt när labbet arbetar mot ett strikt regelverk så den ger möjlighet till person-anpassade protokoll och lösenordsskydd samt påminner när det är dags för kalibrering.