KiiltoClean AB

DAX Ytdesinfektion Plus (Tidigare C068)

Avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. Effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.
  • Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
  • Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan
  • Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas. God upplösande effekt på t.ex. spill av blod

DAX Ytdesinfektion Plus Tidigare C068

Art nr: 468-12

Fp. Storlek

12 x 1000 ml

Lagervara

513 SEK

Dokument

Säkerhetsblad