WASPlab - helautomation för utstrykning och inkubering

WASPLab® är en modulär plattform för inkubering, digitalisering och övervakning av bakteriologiska plattor. Genom en användarvänlig mjukvara kan plattor med utstrykta prover läsas av utan att behöva tas ut ur inkubatorn. Via ett transportband kopplas WASPLab® ihop med utstrykningsroboten WASP® för full automatisering. Designen på WASPLab® kan anpassas till labbets specifika behov och utformning.


Till WASPLab® kan ett antal olika moduler kopplas, såsom:

  • Colibri® för koloniplockning
  • Radian® för dispensering av antibiotikadiskar
  • Phenomatrix® - en AI-mjukvara som analyserar kolonitillväxt, morfologi, färg och hemolys genom att utnyttja de specifika regler för tolkning som används av labbet samt patienternas kliniska data.

Copan WASPlab uppfyller kraven för IVDR.

Till publikationer om WASP® och WASPLab®

WASPlab - modulärt system för utsrykning

Art nr: WASPlab

Fp. Storlek

Colibri - Fully automated colony picker

Art nr: Colibri

Fp. Storlek

Radian - Fully automated system for disk-diffusion AST

Art nr: Radian

Fp. Storlek

PhenoMATRIX - AI based software

Art nr: PhenoMATRIX

Fp. Storlek