DMEM

DMEM eller Dulbeccos Modified Eagle's Medium är ett standardmedium som stöder tillväxten av olika mammalieceller. Den kan användas för att odla primära fibroblaster, nervceller, gliaceller, HUVEC och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, HEK 293, Cos-7 och PC-12. Den ursprungliga beredningen innehöll 1,0 g / l glukos och användes för att odla embryonala musceller. Sedan dess har den modifierats på flera sätt. Dessutom har glukosnivåerna höjts till 4,5 g / l för celler med högre energibehov.